desta@desta.sk
0948 88 55 01
Slovenský jazykNemecký jazykAnglický jazy
Fulltextové vyhladávanie
Technické kontroly vysokozdvižných vozíkov
Prevádzame technické kontroly vysokozdvižných vozíkov a manipulačnej techniky na základe vyhlášky č. 208/1991 Zb. a nariadenia vlády Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z.. Vašu techniku dôkladne skontrolujeme a diagnostikujeme meracími prístrojmi. Prípadné zistené poruchy sme schopní odstrániť. Dobrý technický stav a platná technická kontrola vysokozdvižného vozíka sú nutnou podmienkou pre bezpečné prevádzkovanie vysokozdvižných vozíkov a manipulačnej techniky. Pred vypršaním platnosti technickej kontroly Vás budeme kontaktovať. Sme certifikovaným servisom pre prevádzanie technických kontrol vysokozdvižných vozíkov. Technické kontroly a prehliadky prevádzame priamo u zákazníka.

Revízie vysokozdvižných vozíkov a manipulačnej techniky: 
  • Protokol o prevedení technickej kontroly
  • revízie hocijakej manipulačnej techniky
  • revíziee LPG na vyokozdvižné vozíky
  • dodávky a montáž schválených sedačiek
  • dodávky a montáž bezpečnostních pásov

Oprávnenia na vykonávanie technických kontrol v PDF
Vzor protokolu reviznej prehliadky v PDF - Uložiť PDF č.1, Uložiť PDF č.2.

Objednávka technickej kontroly
Názov firmy:
Kontakt:
Email:
Telefón:
Poziadavka: