desta@desta.sk
0948 88 55 01
Slovenský jazykNemecký jazykAnglický jazy
Fulltextové vyhladávanie
Výhody prenájmu vysokozdvižných vozíkov

V dlhodobom hmotnom majetku firmy nebudú žiadne nadbytočné vozíky
Prenájmom vyriešite náhle sezónne špičky bez toho aby ste sa zaťažovali ďalšími investičnými výdavkami na prevádzku.

Prekleniete výpadky Vašej techniky
Ak sa vyskytne vo Vašom podniku naliehavá potreba vozíka, nemusíte čakať na dodávku nového vozíka. Prenájom je okamžitým riešením.

Vaša firma bude môcť pružne reagovať na vývoj trhu
Pri prenájme manipulačnej techniky pružne reagujete na potreby trhu, vždy máte len toľko vozíkov, koľko nevyhnutne potrebujete.

Náklady na prenájom odpíšete z daní
Prevádzkové náklady sú daňovo uznateľným nákladom firmy.

Vždy budete mať k dispozícii techniku v perfektnom technickom stave
Nájomná vozíky sú súčasné modely, ktoré sú naviac pod trvalým dohľadom nášho servisného tímu.